Civilizace logo

Vynálezy

Týmy během hry za vyluštění každé šifry objevovaly vynálezy a posunovaly se v čase.

Zavlažování

Když se první farmáři přesunuli z kopců do údolí řek Nilu, Eufratu a Tigridu, museli řešit otázku zavlažování.
Tyto sladkovodní řeky procházely zeměmi, které jsou v podstatě neplodné kvůli nedostatku srážek. Prostřednictvím zavlažování mohla být využita voda z řek a rozšířena na nedalekou půdu, která se díky ní stala úrodnou.
Postupem času zavlažování umožnilo zemědělské využití i jinak pustých oblastí v pouštních podmínkách.
Tisíce lidí dokázaly žít bez lásky, ale žádný bez vody.
– W. H. Auden
4000 př.n.l.
šifra

Navigace

Námořníci starověku důkladně studovali noční oblohu. Díky hvězdným mapám se mohli plavit daleko od pevniny a poté se za svitu hvězd bezpečně navrátit domů.
Praktické využití znalostí astronomie umožnilo podnikat dobrodružné plavby do neznáma, objevovat nové části světa, rozvíjet obchod a získat výhodu v boji.
Mapy dosud neprozkoumaných částí světa se rychle rozšiřovaly.
Vítr a vlny jsou vždy na straně těch nejschopnějších navigátorů.
– Edward Gibbon
1300 př.n.l.
šifra

Náboženství

Vývoj náboženství vyústil v základní formy víry a zpočátku v praktikování tajemných a nadpřirozených rituálů.
Pozdější náboženství přineslo lidem předmět oddanosti, normy sociálního chování a odkaz na jednotlivce uvnitř skupiny i vesmíru. Přijetí náboženství přineslo lidem klid mysli a schopnost přijmout odpovědi na neznámé otázky.
Vědecký i technologický pokrok, který nastal po rozvoji písma a studia filozofie, vedl k velkým náboženstvím moderního světa.
Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
– Dalajláma
0 n.l.
šifra

Papír

Rozvoj psaní a objevení způsobu výroby papíru znamenaly, že nashromážděné znalosti společnosti již nebylo nutno předávat ústně. Všechny informace bylo možno zapsat, uložit a přenést kamkoli po celém světě.
Začaly vznikat první svazky (předchůzci knih), které byly ukládány v knihovnách. Města s knihovnami se stala středem vzdělanosti, vědy a pokroku.
Nesmrtelnost lidí uchovává papír.
– Secundus Maior Gaius Plinius
105 n.l.
šifra

Cukr

Pravděpodobně prvním národem, který uměl zpracovat cukrovou třtinu, byli Polynézané, od kterých se znalost cukru rozšířila do Indie a Číny.
Do Evropy se cukr poprvé dostává při expanzi Alexandra Velikého, ale jeho faktické rozšíření nastává až později.
Od 17. století se pro výrobu cukru začíná využívat i cukrová řepa. První cukrová rafinérie v českých zemích byla založena roku 1787 na Zbraslavi.
Cukr osladí vše, čeho se jen dotkne.
– Anthony T. Hincks
450 n.l.
šifra

Sáně

Již ve starověkém Egyptě se používaly primitivní sáně pro transport stavebních materiálů a obelisků.
Dalším národem, který využíval sáně, byli Vikingové. Přepravovali jimi věci nejen po zmrzlé zemi, ale po naolejování bylo možno sáně využívat i na jakémkoli jiném tvrdém podloží.
Moderní využití sání je kromě dětské zábavy například u arktických a antarktických expedic nebo pro přepravu materiálu na Sibiři, Aljašce apod., kde jsou na tažení často využíváni psi.
790 n.l.
šifra

Torpédo

Torpédo bylo popsáno o několik století dříve, než došlo k jeho samotné výrobě. Již v roce 1275 jej Hasan al-Rammah popsal jako "vejce, které se samo hýbe a hoří".
První torpédo bylo poté sestaveno v 17. století v Anglii, ovšem běžného nasazení se tato zbraň dočkala až na počátku 19. století.
Moderní torpédo je samohybná zpraň s výbušnou hlavicí, která se pohybuje ve vodě a při kontaktu s cílem exploduje.
Torpéda! Plnou parou vpřed!
– David Farragut
1275 n.l.
šifra

Noviny

Nejstarším předchůdcem novin byly tzv. "Acta diurna" neboli "Denní události", které dával pravidelně tesat do kamene a vyvěšovat Julius Caesar ve starověkém Římě již před naším letopočtem.
První rukopisné věštníky vznikly v Číně na počátku 8. století, v Evropě se začaly rukopisné noviny rozesílat členům královských rodin, šlechticům a církevním hodnostářům zhruba od poloviny 15. století.
První tištěné noviny začal vydávat Johann Carolus ve Štrasburku v roce 1605, následoval rychlý rozmach v Paříži, Amsterodamu, Haarlemu, Krakově, Bostonu i jinde.
Zvířeti stačí, že žije, ale člověk si kromě toho chce ještě přečíst noviny.
– Jan Werich
1605 n.l.
šifra

Lokomotiva

Lokomotiva byla výsledkem spojení nově vynalezeného parního stroje a rostoucí potřeby rychlé, bezpečné a levné dopravy.
Díky železnici bylo možno dramaticky navýšit objemy nákladů, který bylo možno rychle přepravovat na velké vzdálenosti. Železnice přispěly k urychlení industrializace, usnadnily získávání surovin a rozšíření obchodních trhů.
Co je život jiného, než řada stanic, kde jsme zmeškali nebo chytili svůj vlak.
– John Galsworthy
1829 n.l.
šifra

Evoluce

Charles Darwin, hlavní předkladatel teorie organické evoluce, popsal většinu své teorie o přirozeném výběru během své pětileté plavby na palubě H.M.S. Beagle.
Darwin publikoval teorii i důkazy pro ni v jeho hlavní práci. Byl tak úplný a přesvědčivý, že byl kritizován pouze z filozofických důvodů. Jeho práce zahájila řadu nových výzkumů a vyvolala vlnu nového biologického výzkumu.
Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.
– Charles Darwin
1859 n.l.
šifra

Rentgen

V roce 1887 začal rentgenové záření zkoumat Nikola Tesla, na jehož práci navázal Wilhelm Conrad Röntgen v roce 1895. Prováděl a zaznamenával experimenty s rentgenovým zářením ve vakuové trubici a napsal zprávu o "novém druhu paprsků". Za svůj výzkum později dostal Nobelovu cenu za fyziku.
Lékařské využití rentgenového záření rozšířil John Hall-Edwards v Anglii a v 50. letech 20. století byl sestrojen první rentgenový mikroskop.
1895 n.l.
šifra

Bomba

První výbušniny (např. řecký oheň) existovaly již ve starověku, využívané pro válečnictví a dolování. Následoval objev střelného prachu v Číně v 9. století.
Výbušniny, jak je známe dnes, byly objeveny během experimentů se střelným prachem při hledání stabilních a silných chemikálií pro průmyslové a vojenské využití. Výbušnina funguje na principu rychlého spalování, produkce tepla a plynu, čímž dochází k vytváření tlaku vzduchu.
Mnohem silnější, nukleární bomby, byly vyvinuty v průběhu a krátce po skončení 2. světové války. První nasazení nukleární bomby bylo 6. srpna 1945 v Hirošimě.
Největší hrozbou pro život na Zemi jsou zbraně hromadného ničení.
– William Shawcross
1945 n.l.
šifra

Osmisměrka

Osmisměrka nebo také vícesměrka je luštitelská úloha spočívající v hledání a vyškrtávání slov. Existují varianty ve 4, 6, 8 nebo 16 směrech.
Předchůdce osmisměrky byla křížovka, poprvé sestavená v roce 1890, a poté hra Scrabble z roku 1938.
První osmisměrku na světě vymyslel Pedro Ocón de Oro ze Španělska roku 1960, ale proslavila se až v roce 1968 v USA v Oklahomě, kdy poprvé osmisměrku otiskly místní noviny.
1968 n.l.
šifra

Internet

Počátkem internetu byla snaha o dálkovou komunikaci mezi počítači. Jako první byla vyvinuta komunikační linka pro poloautomatické vojenské radarové systémy na konci 50. let 20. století.
V roce 1962 započal počítačový výzkum agentury ARPA, jejichž síť se pomalu rozrůstala. V roce 1987 bylo v síti připojeno již přes 27000 počítačů. Síť jako taková skončila v roce 1990 a byla nahrazena nasazením WWW.
V roce 1992 je připojen Bílý dům i Československo (13. února připojeno ČVUT). Počet uživatelů od té doby rychle narůstal stejně jako počet služeb dostupných v rámci celosvětové sítě.
Není hloupých lidí, jen lidí, co málo používají Google.
– neznámý autor
1990 n.l.
šifra
Děkujeme partnerům a sponzorům šifrovací hry Civilizace.